Vybrané fotografie z fotogalérie

Správca triedy, bohužiaľ, nezvolil žiadnu fotografiu, ktorá by prezentovala túto triedu.

» А, rok ukončenia 1990, Ельская СШ, elsk, Гомельская область, Bielorusko [by]

Vstup do triedy

Odpovedzte na kontrolnú otázku.
Имя \

Prezývka (meno), pod ktorou budete vystupovať:


Ak ste správcom triedy, prihláste sa tu.
Ak ste chodili do tejto triedy a nedarí sa Vám do nej vstúpiť, kontaktujte správcu triedy.